SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) a u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 12. siječnja 2011. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2011. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2011. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2011. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 1. 1. 2011. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2011. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III.

Plan prijma objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/4-44

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 12. siječnja 2011.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 20  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51000&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr