SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 9. Stavak 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09), Plana zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 96/10) članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08) Pravilnika o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/10), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Vinodolske općine

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i veće nesreće na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

1. Zdravko Kalafatić - Načelnik stožera zaštite i spašavanja - Predsjednik DVD »Bribir«

2. Olga Antonić-Dukić, dr. med. - član (dr. medicine privatna praksa)

3. Gordana Vlastelić, član (Ustanova za zdravstvenu njegu u kući)

4. Neven Antonić, član (predsjednik Vijeća M.O.-a Bribir)

5. Željko Citković, član (predsjednik Vijeća M.O-a Grižane-Belgrad)

6. Vedran Švast, član (predsjednik Vijeća M.O.-a Tribalj)

7. Darko Jerčinović, član (predsjednik M.O. Drivenik)

8. Ivica Žunić, član (Načelnik PP-e Crikvenica)

9. Zdenko Košaroš, član (djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje)

10. Ivan Tomić, član (Zapovjednik DVD-a Vinodolske općine)

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.

Povezivanje i aktiviranje Stožera iz članka 2. Ove Odluke nalaže Općinski načelnik.

Plan povezivanja Stožera iz članka 2. Odluke donosi Općinski načelnik i dio je Plana zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

Članak 5.

Stručne, administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će ured općinske uprave - Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/08-01/7 UR. BROJ: 2107- 03/08-01-23-12-1), od 24. srpnja 2008. godine).

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2107-03/10-01-12-14

Bribir, 13. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr