SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 129. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na svojoj 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2009.godine donijelo je

PLAN
malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - BN Vinodolske općine za 2011. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjena vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U vrijednost planirane nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana za nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, sklapanjem ugovora o nabavi, a tek izuzetno u posebnim slučajevima, kod nabave roba do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Članak 3.

Tijekom 2011. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi - BN-i sljedećih roba, radova i usluga:

Članak 4.

Za male nabave-BN-e roba, radova i usluga, načelnik će donijeti Odluku o nabavi i sklopiti odgovarajući Ugovor o izvođenju radova, pružanju usluga i isporuci roba.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2107-03/10-01-12-11

Bribir, 13. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr