SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
45. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2008. godinu
44. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2008. godinu
43. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2008. godinu
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
41. Odluka o izmjeni Odluke o podjeli »Centra za kulturu« na dvije ustanove
40. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica
39. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (DPU 3)
135. Obavijest gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem o pristupanju izradi prostornog plana »Detaljni plan uređenja područja stambenog naselja Trsat«
31. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
30. Odluka o spomeničkoj renti Grada Vrbovskog
29. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
28. Odluka o dimnjačarskoj službi
27. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
26. Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Vrbovskog
25. Odluka o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbovsko
22. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle
21. Odluka o davanju Koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza
25. 2. izmjene i dopune Projekcije proračuna Općine Matulji za 2008. - 2009. - 2010. godinu
24. 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
23. 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
22. 2. izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu
21. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji
30. Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice
46. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
45. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora«
44. Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
43. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr