SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/ 01 i 3/06) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Čavle.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. IVAN KRULJAC, zamjenik općinskog načelnika - načelnik Stožera

2. LENJINKA JURČIĆ, član - Uprava za zaštitu i spašavanje PGŽ

3. ĐURO MATUZOVIĆ, član - Policijska uprava PGŽ, III. Policijska postaja

4. VESNA LINIĆ, član - Zdravstvena stanica ČAVLE

5. IGOR BAN, član - KD ČAVLE d.o.o.

6. ZVONKO JOSIPOVIĆ, član - Krila Kvarnera

7. MARIO BERNOBIĆ, član - DVD ČAVLE

8. BERNARD VUKAS, član - LD Jelen Čavle

9. DRAGOMIR SUDAN, član - Općina Čavle.

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik na način utvrđen Planom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2170-03-08-1-5

Čavle, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10008&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr