SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/06) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
zone poslovne namjene Selce (DPU 3)

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (DPU 3), (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08) riječi »Detaljni plan uređenja« i skraćenica »DPU« zamjenjuju se riječima »Urbanistički plan uređenja« odnosno skraćenicom »UPU«, u dogovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/43

Ur. broj: 2107/01-01-08-8

Crikvenica, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10003&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr