SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), članka 25. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 30. sjednici održanoj dana 2. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe
za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji.

Članak 2.

Pravo na naknadu troškova iz članka 1. ove Odluke ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana Vijeća mjesnog odbora Marčelji.

Članak 3.

Politička stranka i nositelj nezavisnih lista koji na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji dobiju najmanje jednog člana, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu 500,00 kuna za svakog člana.

Članak 4.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro račun političke stranke jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, odnosno na žiro-račun nositelja nezavisne liste.

Članak 5.

Pravo na naknadu troškova ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/11

Ur. broj: 2170-09-08-01-11

Viškovo, 2. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51216&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr