SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. godine, donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/učešće investitora u izgradnji
komunalnih objekata 3.000.000,00 kn

b/ pomoći države i županije1.009.000,00 kn

c/ donacije trg. društava 400.000,00 kn

d/ sredstva Proračuna 29.153.310,00 kn


UKUPNO: 33.562.310,00 kn

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B.1. VODOOPSKRBA 4.190.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2008. godini predviđeni su radovi na sljedećim građevinama:

- VODOSPREMA VS LISINA S PRILAZNIM PUTEM

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA VELE I MALE MUNE,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA FRANIĆI, MAVRIĆI, PRINCIPI, OBADI, BRAJANI I GAŠPARI

- VODOOPSKRBA NASELJA RUPA

- VODOOPSKRBA NASELJA ANDRETIĆI I REKONSTUKCIJA VS ORLJAK

- REKONSTUKCIJA VODOVODA UZ SANITARNU KANALIZACIJU

- TRANSPOTNI OPSKRBNI CJEVIVID OD VCS MIKLAVIJA DO VS KAVRANI BREG

- TRANSPORTNOD CJEVOVODA OD CS ZDEMER DO VS LIDINS I OPSKRBNI CJEVOVOD OD VS LISINA DO NASELJA ŠKRAPNA I KRIVA

- TLAČNI I OPSKRBNI CJEVOVOD JUŠIĆI - VS MUČIĆI

- VODOSPREMA I CRPNA STANICA ZDEMER

- TRANSPORTNI I OPSKRBNI CJEVOVOD OD CS MUČIĆI DO VCS MIKLAVIJA

- CRPNA STANICA MUČIĆI

- REKONSTRUKCIJA VODOVODA UZ KOLEKTORE SANITARNE KANALIZACIJE

B.2. KANALIZACIJA 755.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa, izdvajanje sredstava iz proračuna u zajednički projekt vode i kanalizacije, te kapitalne pomoći školi Maulji za priključak na sanitarnu kanalizaciju.

B.3.IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 13.935.000,00 kn

B.3.1. Ceste u radnim zonama 6.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za izgradnju prilazne ceste u radnu zonu RZ-2.

B.3.2.Cesta za sportsko-školsku
dvoranu 1.000.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu za sportsko-školsku dvoranu te početak radova.

B.3.3. Zdravstveni centar 3.000.000,00 kn

Predviđena je izgradnja ceste u zdravstvenom centru.

B.3.4.Cesta Milana Frlana
- 43. Istarske divizije 1.600.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu Milana Frlana - 43. Istarske divizije, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

B.3.5.Cesta DPU-7 stambene zone
Puhari200.000,00 kn

B.3.6.Cesta Luskino200.000,00 kn

B.3.7.Cesta Brešca-Groblje60.000,00 kn

B.3.8.Cesta Brešca - raskrižje Veli Brgud 25.000,00 kn

B.3.9.Sufinanciranje (HC - ŽUC) 1.850.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

B.4. OSTALA INFRASTUKTURA 14.682.310,00 kn

B.4.1. Igrališta 440.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Šapjanama, Jušićima, Munama, Pasjaku, Rupi i Žejanama.

B.4.2. Izgradnja nogostupa 850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jušići, Jurdani i Matulji.

B.4.3. Proširenja groblja. 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja u Matuljima.

B.4.4.Proširenje i interpolacija
javne rasvjete 400.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

B.4.5. Školska-sportska dvorana 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije, otkup zemljišta i infrastrukturu školske-sportske dvorane.

B.4.6. Autobusni terminal Permani 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova na autobusnom terminalu Permani.

B.4.7. Poticajna stanogradnja 672.935,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2008. god. planira se izrada potrebne dokumentacije i otkup zemljišta.

B.4.8. Parkiralište Matulji 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnju infrastrukture za parkiralište Matulji.

B.4.9.Autobusno stajalište Jurdani
i Božinići 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

B.4.10. Centar Matulja 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

B.4.11.GIS - Geografski informacijski
sustav 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

B.4.12. Otkup zemljišta 7.185.375,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

B.4.13. Prostorije za MO Brce 304.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

B.4.14.Kapitalne donacije
- Komunalac1.180.000,00 kn

Sedstva se odnose na nabavku linije za selekciju otpada 1.000.000, 00 kn i baja i kontejnera u iznosu od 180.000,00 kn.

Klasa: 400-08/08-01/7

Ur. broj: 2156-04-08-20

Matulji, 30. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Mario Ćiković ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr