SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o podjeli »Centra za kulturu«
na dvije ustanove

Članak 1.

U članku 3., stavak 1. Odluke o podjeli »Centra za kulturu« na dvije ustanove (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/95) umjesto adrese sjedišta »Strossmayerovo šet. 22« treba stajati adresa sjedišta »Trg Stjepana Radića 3/II.«

U članku 3., stavak 1., točka 1. se briše.

U članku 3., stavak 1. točke »2., 3., 4. i 5.« smanjuju se za jedan broj.

Članak 2.

U svim odredbama Odluke o podjeli »Centra za kulturu« na dvije ustanove riječi »Ustanova u kulturi »dr.

 

Ivan Kostrenčić« zamjenjuju se riječima »Centar za kulturu »Dr. Ivan Kostrenčić«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/08-01/33

Ur. broj: 2107/01-01-08-9

Crikvenica, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing. , v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10003&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr