SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
117. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacija i rasporeda provođenja posebnog dežurstva na području Primorsko-goranske županije
36. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa
26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Grad Krk Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk
25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
24. Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj
23. Odluka o komunalnom redu
22. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
21. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka
20. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
19. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
18. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
17. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
16. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana »Galija« u Gradu Krku
15. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
14. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
45. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini
44. Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini
71. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave
70. Plan prijma u službu za 2019. godinu
45. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini
44. Odluka o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu
36. Ispravak Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
35. Odluka o komunalnom redu
34. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
33. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
32. Odluka o o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica
39. Odluka o komunalnom redu
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
41. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr