SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
GRADSKE UPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave (SN PGŽ 33/17 i 23/18, u nastavku: Pravilnik) članak 11. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima zamjenjuje se Sistematizacijom radnih mjesta u upravnim tijelima sadržanom u prilogu.

Članak 3.

Službenica zatečena na radnom mjestu koje je prema Pravilniku sistematizirano pod rednim brojem 3. »viši stručni suradnik- informatičar«, rasporedit će se na radno mjesto sistematizirano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave pod rednim brojem 43. »viši stručni suradnik za informatičku podršku« te se danom rasporeda na novo radno mjesto, radno mjesto »viši stručni suradnik- informatičar« ukida.

Dan nakon odlaska u mirovinu službenika raspoređenog na radnom mjestu »referent za tehničke poslove« broj izvršitelja se na ovom radnom mjestu smanjuje za 1, te novi broj izvršitelja umjesto »2« glasi »1«.

Dan nakon odlaska u mirovinu namještenice raspoređene na radnom mjestu »spremač« broj izvršitelja se na ovom radnom mjestu smanjuje za jedan, te novi broj izvršitelja umjesto »2« glasi »1«.

Službenica zatečena na radnom mjestu koje je prema Pravilniku sistematizirano pod rednim brojem 43. »viši stručni suradnik za radne odnose«, stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave raspoređuje se na radno mjesto sistematizirano pod rednim brojem 41. »viši stručni suradnik za ljudske potencijale«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Primjerak Pravilnika dostavlja se sindikatu.

Klasa: 023-01/19-01/05

Ur. broj: 2156/01-03/01-19-4

Opatija, 9. srpnja 2019.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=10006&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr