SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

26.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić
»Katarina Frankopan« Krk

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 4. lipnja 2019. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/19-01/06

Ur. broj: 2142/01-01-19-4

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr