SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/ 14 i 3/18) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/09, 13/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća

I.

Gradsko vijeće utvrđuje činjenicu da je JOSIP BRUSIĆ podnio ostavku (zaprimljena u pisarnici Grada Krka 1. srpnja 2019. godine) na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjedatelj sjednice

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr