SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD OPATIJA

70.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijma u službu za 2019. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2019. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V - vježbenici.

III.

Stupanjem na snagu ovog Plana, Plan prijma u službu od 11. travnja 2019. g. stavlja se izvan snage.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/19-01/31

Ur. broj: 2156/01-03/01-19-1

Opatija, 9. srpnja 2019.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

*Prilog se nalazi na dnu dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=10006&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr