SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

33.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13, 89/14, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17 i 13/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 9. stavak 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

». dio ulice Slavka Pančića od križanja sa ulicom Priko poja (ulica Slavka Pančića kod kućnog broj 20) do križanja sa ulicom Kazimira Ostrogovića (ulica Slavka Pančića kod kućnog broja 9)«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-84

Malinska, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr