SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/ 11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17 i 13/ 18) i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 9. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta

Članak 1.

U Odluci o lokacijama privatnih parkirališta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/16, 13/18 i 5/ 19) u članku 1. stavak 1. iza alineje 5. dodaje se nova alineja koja glasi:

- parkiralište u naselju Malinska na z.č. 930/1 i 930/2 u k.o. Sveti Anton

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-02/2

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-18-9

Malinska, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr