SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
56. Odluka o kupnji nekretnina
55. Odluka o kupnji nekretnina
54. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva u periodu od četiri (4) godine 2016.-2020. godine na temelju ugovora
89. Odluka o stjecanju prava vlasništva na k. Č. Br. 2016 k.o. Mali Lošinj - grad
88. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture, na predjelu Poljana
87. Odluka o donošenju Ciljanih VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Malog Lošinja
74. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama
73. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu
72. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019.godine
71. Proračun Grada Opatije za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu
70. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2017.godinu
69. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
68. Program utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu
67. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
54. Odluka o ukidanju statusa dijela općeg dobra
53. Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj upotrebi
52. Odluka Urbroj: 2142-04-01-16-4
51. II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
50. II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2016. godini
49. I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2016. godini
48. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
47. II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2016. godini
46. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2016. godini
45. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2016. godini
44. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
43. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2016. godini
42. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
41. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
40. II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2016. godini
39. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2016. godini
38. II. Izmjene Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017.-2018.
55. Odluka o namjeni poslovnog prostora
54. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr