SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

44.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/ 13 i 85/15), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09., 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 28. sjednici, održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je

II IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine
Dobrinj za 2016. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2016. godinu (SN PGŽ 39/15 i 13/ 16), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE 48.000,00 A100601

-nogometni turniri 8.000,00

-boćarski turnir 25.000,00

-sportaš godine otoka Krka 5.000,00

-ostali rashodi sporta 10.000,00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 40.000,00 A100602

-sportski i rekreacijski tereni 10.000,00

-jog Tribulje 30.000,00

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 85.000,00 K100603

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA 5.000,00 A100604

JAVNE POTREBE U SPORTU 260.500,00 A100626

-Društvo za športsku rekreaciju
»Čižići« 20.000,00

-ŠRK »Čikavica« Šilo 65.000,00

-SRD »Vela sten« Čižići 30.000,00

-Šahovska škola »Goranka« 20.000,00

-Amaterski vaterpolo klub »Šilo« 4.000,00

-Karate klub Krk 4.000,00

-Nogometni klub »Krk« 65.000,00

-KD »Sv. Juraj« Kras 9.000,00

-Planinarsko društvo Obzova 3.000,00

-NK »Ošk« Omišalj 25.000,00

-Atletski klub Krk 3.000,00

-KD »Sv. Petar« Gabonjin 12.500,00

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 0,00 K100627

UKUPNO 518.500,00.«

Članak 2.

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:400-08/16-01/1

Ur.broj:2142-04-05-16-20

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr