SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD KASTAV

55.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 26/09, 13/13) te Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/10, 41/11, 40/13, 2/14), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 36. sjednici, održanoj 07. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
O KUPNJI NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Kastav će otkupiti nekretnine u vlasništvu Jurčić Mire, Kastav, Šporova jama 6, OIB 51915295779, označene kao:

-k.č. 6237 u naravi vinograd, površine 740 m2, upisane u zk.ul. 390, K.O. Kastav;

-k.č. 6239 u naraviruševina i pašnjak, površine 432 m2, upisane u zk.ul. 390, K.O. Kastav;

-dio k.č. 6238 u naravi kuća, stepenište, terasa, dvorište, površine 2806 m2, upisane u zk.ul. 390, K.O. Kastav u površini od cca. 1714 m2.

Ukupna površina predmeta otkupa iznosicca. 2886 m2.

Odstupanje prilikom određivanja točne površine dijela k.č. 6328 K.O. Kastav može iznositi maksimalno 2% površine utvrđene u st. 1. ovog članka.

Predmetne nekretnine otkupiti će se po cijeni od 67 e/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja).

Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora: 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: kupoprodajnu cijenu Grad će isplatiti u dva obroka i to 1.150.000,00 kn u 2016. godini i ostatak u iznosu od cca. 300.215,00 kn u 2017. godini. Točan iznos drugog obroka utvrditi će se po utvrđivanju površine dijela k.č. 6328 K.O. Kastav koji je predmet otkupa.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva poduzme sve radnje za provedbu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:021-05/16-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-16-6

Kastav, 07. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif. v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51215&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr