SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

71.

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., i 136/12 i 15/15.) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGZ broj 25/09., 30/09-ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine donosi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Proračun Grada opatije za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/05

URBROJ: 2156/01-05-01-16-4

Opatija, 8. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10006&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr