SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

66.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/ 13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine usvojilo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

(1) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu iznosi 12.259.700,00 kn.

(2) Izvori za realizaciju Programa jesu komunalni doprinos, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, namjensko povećanje cijene putne karte, druga sufinanciranja te prihodi iz drugih izvora Proračuna, te su posebno iskazani uz svaki projekt naveden u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

(1) Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene odnosno programe iskazane u Tabeli 1.

(2) Vrijednosti radova iskazane u Tabeli 1. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i uz primjenu cijena za slične radove izvedene u 2016. godini.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/307

URBROJ: 2156/01-01/16-1

Opatija, 8. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr