SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

72.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12, 15/15) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 08.prosinca 2016. godine donosi Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.- 2019.godine

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Opatije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020.godine.

Članak 2.

Glavni ciljevi razvojnih programa Grada Opatije su osiguravanje preduvjeta za razvoj Grada kao turističke destinacije najviše kategorije, te osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te komunalnom uređenju.

Članak 3.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/07

URBROJ:2156-01/01-16/2

Opatija, 8. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=10006&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr