SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
28. Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Valun
27. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2011. godinu
26. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kraljevice
25. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
24. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. - 30.06.2011. godine
23. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
22. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Kraljevice
21. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Kraljevice
20. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kraljevice
59. Zaključak Ur.broj: 2213/01-01-11-4
58. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
57. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj
56. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
55. Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu
20. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica
19. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2011. godini
13. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lokve za 2010. godinu
12. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
28. Odluka o prihvaćanju »Sporazuma o sufinanciranju nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme« za potrebe Thalassotherapie Opatija
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
26. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
25. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku obveznih školskih udžbenika
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
11. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
30. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Omišalj
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2011. godinu
39. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Lastavica«
22. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova
19. Odluka o izmjeni Sporazuma »Koncepcije za razvoj vodoopskrbe otoka Krka 2009-2012«
18. Zaključak Ur.broj: 2142-07-03-11-1
17. Odluka o prihvaćanju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirane CT angiografije (MSCT) i magnetske rezonance (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr