SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi s člankom 10. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta

Članak 1.

Grad Mali Lošinj zadužit će se uzimanjem kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 13.000.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta »Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko«.

Zaduživanje uzimanjem kredita za kapitalni projekt iz stavka 1. ove Odluke utvrđeno je člankom 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu.

Članak 2.

Grad Mali Lošinj zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

- Naziv banke: ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a

- Iznos kredita: 13.000.000,00 kn

- Vrsta kredita: dugoročni kunski s valutnom klauzulom u EUR

- Kamatna stopa: fiksna kamatna stopa od 3,30% godišnje, te interkalarna kamatna stopa u razdoblju korištenja kredita od 3,30 %

- Efektivna kamata: 3,40%

- Obračun kamata i otplata kamata: tromjesečno proporcionalnom metodom

- Rok povrata kredita: 11 godina

- Način otplate: u 44 uzastopne tromjesečne rate; prva rata dospijeva na naplatu 31.12.2015; kamata se obračunava mjesečno i naplaćuje tromjesečno tijekom cijelog vremena korištenja kredita, počeka i povrata kredita

- Poček: 3 godine (do 30.09.2015. god.)

- Dinamika otplate glavnice: tromjesečno

- Naknada za odobrenje kredita: 0,4% jednokratno

- Ostale naknade i troškovi banke: 0,25% godišnje

- Instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica

- Cijena kredita: 17.026.822,84 kn

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica i kamate) osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja u godišnjim iznosima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/11-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Odluka o zaduživanju za financiranje kap  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10005&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr