SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD KRALJEVICA

21.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09 153/09 i 49/11), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 11) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice dana 15. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
na području Grada Kraljevice

1. Grad Kraljevica povjerava obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Kraljevice trgovačkom društvu SUZA ADRIA d.o.o. iz Kostrene, Iva Šodića 11.

2. Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika će se sklopiti na rok od četiri godine.

3. Obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika obuhvaća preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili do krematorija.

Ugovorom će se utvrditi uvjeti obavljanja djelatnosti. Osnovni uvjeti su:

. Koncesionar se obvezuje preuzeti sve pokojnike preminule na području Grada Kraljevice i dopremiti ih u mrtvačnice na grobljima na području Grada Kraljevice.

. Koncesionar se obvezuje prevesti pokojnike na druga mjesta po zahtjevu obitelji ili nalogu nadležnog organa.

. Koncesionar se u obavljanju koncesije obvezuje pridržavati svih propisa, a posebno propisa u području zaštite zdravlja.

. Koncesionar je dužan na pogodan način obavijestiti korisnike usluga o svojoj djelatnosti, načinu preuzimanja i cijeni usluga.

. Koncesionar se obvezuje organizirati cjelodnevno dežurstvo radi preuzimanja umrlih. Koncesionar se obvezuje obavijestiti nadležne organe o svojoj koncesiji i dežurstvu radi preuzimanja umrlih.

. Koncesionar je dužan voditi evidenciju o obavljenim uslugama i redovito dostavljati podatke Upravi groblja.

. Koncesionar je dužan prema strankama postupati s dužnom pažnjom te je dužan surađivati s izvoditeljem radova na održavanju groblja u okviru ugovorenih obveza.

4. Cijenu usluge koncesionar naplaćuje neposredno od korisnika usluge prema cijenama iz ponudbenog troškovnika. Cijena usluge je nepromjenljiva i može se mijenjati samo uz suglasnost Gradonačelnika.

5. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 7.000 kn.

6. Ugovor o koncesiji na temelju ove Odluke sklapa Gradonačelnik nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

Klasa: UP/I 363-01/11-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-11-01

Kraljevica, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr