SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011. godinu sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja utvrđuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
1. 1. do 30. 6. 11.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-2

Malinska, 15. rujna 2011.

Subota,17.rujna2011. Stranica3851—broj29

SLUŽBENENOVINE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr