SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD KRALJEVICA

26.

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 15. rujna donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kraljevice

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kraljevice, za koju je prethodno dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje KLASA: 810-03/11-04/34, UR. BROJ: 543-01- 06-02-11-3- od 14. lipnja 2011. g.

Članak 2.

Izvorni tekst dokumenta iz članka 1. ove Odluke pohranjen je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice i dostupan je javnosti sukladno zakonskim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-11-07

Kraljevica, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr