SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 54/10) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

U Općini Malinska-Dubašnica određuje se ukupno šest zona za naplatu komunalne naknade kako slijedi:

1. (prva) zona obuhvaća područje apartmanskog naselja »Dub« u naselju Malinska,

2. (druga) zona obuhvaća naselje Malinska, te novoizgrađene (izuzev stare jezgre) naselja Bogovići, Milčetići, Radići i Zidarići,

3. (treća) zona obuhvaća naselja Porat, Vantačići te područje starih jezgri naselja Bogovići, Milčetići, Radići i Zidarići,

4. (četvrta) zona obuhvaća naselja Turčići, Sveti Vid- Miholjice, Kremenići i Žgombići,

5. (peta) zona obuhvaća ostala naselja u Općini Malinska-Dubašnica i

6. (šesta) zona obuhvaća područja poslovnih zona u svim naseljima u Općini Malinska-Dubašnica.«

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 54/10) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Za zone iz članka 4. ove Odluke utvrđuju se slijedeći koeficijenti za obračun komunalne naknade:

1. (prva) zona 1,00

2. (druga) zona 0,60

3. (treća) zona 0,50

4. (četvrta) zona 0,40

5. (peta) zona 0,30

6. (šesta) zona 0,80«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-18

Malinska, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr