SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 09, 34/09 - ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. rujna 2011. donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11) u članku 8. stavku 1. iza riječi »županije« briše se točka i dodaju se riječi: kao i investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju ili rekonstruiraju gospodarske građevine isključivo za poljoprivrednu proizvodnju a koji prilože dokaz da su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i da im je poljoprivreda glavni izvor financiranja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-18

Mrkopalj, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

Općina Mrkopalj

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51315&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr