SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 9/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj dana 25. kolovoza 2011. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Omišalj

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Omišalj (u nastavku teksta: Postrojba), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od jednog tima opće namjene koji u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji s Upravom za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Omišalj.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, a po nalogu općinskog načelnika Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/4

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 25. kolovoza 2011.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnik

Tomo Sparožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr