SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD KRALJEVICA

25.

Na temelju članka 8. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 15. rujna donijelo je

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice

Članak 1.

Donose se izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice (KLASA: 810-01/04-01/18 UR. BROJ: 2170/08-08-04-04 od 13. 10. 2004.), za koju je prethodno dobivena suglasnost MInistarstva unutarnjih poslova broj: 511-09-25/7-4952/ 380-2000. D.S. od 24. 7. 2000.

Izvorni tekst dokumenta iz članka 1. ove Odluke pohranjen je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice i dostupan je javnosti sukladno zakonskim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/11-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-11-08

Kraljevica, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr