SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09 - Odluka USRH), članka 13. stavak 1. i stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02, 153/02 i 12/06), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 21. sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje
privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/09, 19/10 i 15/11) iza članka 2. dodaje se članak 2a koji glasi:

»Članak 2a

Na zemljištima koja su po odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/10) planirana za poslovnu namjenu (K) na području Ulice Antona Mataije (Ogrulac) mogu se, do izgradnje objekata poslovne namjene, postavljati kiosci poslovne namjene do 12 m2

Članak 2.

Odluka o dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/11-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-11-5

Novi Vinodolski, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr