SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA LOKVE

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 19. sjednici održanoj 18. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lokve
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće Državnog ureda za Reviziju Područni ured Rijeka, Klasa: 041-01/10-02/18, Ur. broj: 613-10-11-3-2 god o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lokve za 2010. god.

Članak 2.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 470-03/11-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-11-1

Lokve, 18. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Vladimir Habazin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51316&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr