SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD KRALJEVICA

19.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom
području Grada Kraljevice

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10), u članku 1. iza riječi »naplata i namjena naknade za razvoj,« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 1. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 1. podstavku 3., riječ »ostali*« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 2. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 3., riječ »ostali*« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03) za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-06/10-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-11-05

Kraljevica, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr