SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2010. godini
65. Program javnih potreba Grada Bakra u športu za 2010. godinu
64. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2010. godinu
63. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Gradu Bakru
62. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2010. godinu
61. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2010. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu
59. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2010. - 2012. godine
58. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Gradu Bakru
57. Treće izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu
56. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu
143. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)
142. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
141. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
140. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu
139. Plan Proračuna Grada Opatije za 2010. i projekcija Plana za 2011. i 2012. godinu
138. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
137. Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
136. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece u Gradu Opatiji za 2010. godinu
135. Program Projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje 2010. - 2014. godine
134. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
133. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
132. Program utroška boravišne pristojbe za 2010. godinu
131. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije
130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
129. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
128. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
127. III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
126. III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
28. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009./2010.
58. Ponovna javna rasprava o izmijenjenom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja - UPU 2
95. Socijalni program Općine Viškovo za 2010. godinu
94. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2010. godini
93. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2010. godini
92. Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine
91. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu
90. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
89. Odluka o subvenciji produženog i cjelodnevnog boravka u 2010. godini učenicima osnovnih škola
88. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
87. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine Općine Viškovo
86. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja
85. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Viškovo
84. Odluka o besplatnom produženom i cjelodnevnom boravku u 2010. godini učenicima osnovnih škola
83. 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
82. 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
81. 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
80. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2010. do 2012. godine
79. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
78. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
77. Posebni dio Proračuna
76. Proračun Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr