SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

128.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 150.564,468,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

III. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 149.010.268,00 kuna raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 5.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2009. - 2011. sastavni su dio ovog Programa.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

III. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-9/09

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr