SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

85.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Viškovo

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01 i 35/04) članak 7. mjenja se i glasi:

»Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju«.

Članak 2.

U članku 19. a stavak 2. mijenja se i glasi:

»Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka kada u

prethodnom poreznom razdoblju nije imala iskazan prihod od ostvarivanja djelatnosti«.

Članak 3.

U članku 20. riječi: »Ispostava Područnog ureda Porezne uprave Rijeka«, zamjenjuju se riječima:

»Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo«.

Članak 4.

U članku 22. u stavku 1. riječi: »Ispostava Područnog ureda Porezne uprave Rijeka«, zamjenjuju se riječima: »Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo«.

U članku 22. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/09-01/16

Ur. broj: 2170-09-09-01-34

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr