SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

139.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine donijelo je

PLAN PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2010. I PROJEKCIJU PLANA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. do 2012. godine kako slijedi:

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Proračun Grada Opatije za 2010.-2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/12

Ur. broj: 2156-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Plan Proračuna Grada Opatije za 2010.   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr