SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

95.

Na temelju članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2010. godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Viškovo za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04, 40/04, 8/05 i 10/09), predviđa se i osigurava:

- besplatna prehrana dojenčadi i male djece,

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda ili djelomično sufinanciranje,

- pomoć i njega u kući,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- smještaj u posebne ustanove,

- poklon bon za novorođenčad,

- poklon pakete povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i svu djecu od rođenja do završetka 4. razreda osnovne škole,

- održavanje opreme za invalide i nabava lijekova za teško bolesne osobe,

- pomoći obiteljima (nabavka knjiga za učenike osnovne škole),

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Viškovo za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/09-01/16

Ur. broj: 2170-09-09-01-30

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

Socijalni program u 2010. godini

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Socijalni program Općine Viškovo za 2010  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr