SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

66.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07), i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu
i socijalnoj skrbi u 2010. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2010. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Potpore za novorođenu djecu

2. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

5. Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

1. Poboljšanje zdravstvenog standarda

2. Borba protiv ovisnosti

3. Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4. Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije na temelju dokumentiranog zahtjeva, po nalogu predstojnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-21

Bakar, 10. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

Program javnih potreba Grada Bakra   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51222&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr