SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

132.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
utroška boravišne pristojbe za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće potprograme Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1, koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 412-01/09-01/01

Ur.broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Program utroška boravišne pristojbe   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr