SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu
33. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Gradu Bakru
32. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Klasa: 021-05/09-01/ 02, Urbroj: 2170-02-01-09-20/MS od 10. lipnja 2009. godine
31. Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
30. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra
29. Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
28. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra
27. Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra
26. Odluka o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra
25. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu
24. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. - 30.06.2009. godine
23. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bakra
28. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa
27. Rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Cresa
69. Ispravak Statuta Grada Crikvenice
36. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
35. Odluka o izmjenama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka
34. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
32. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
31. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka
30. Odluka o izboru Odbora za ravnopravnost spolova
29. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
28. Odluka o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave
27. Odluka o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
26. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu
25. Odluka o izboru Odbora za turizam
24. Odluka o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo
23. Odluka o izboru Odbora za poduzetništvo i obrtništvo
22. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
21. Odluka o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
20. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka
19. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
35. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 11 R62 sportskog centra Platak
34. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K1
24. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Lovran
23. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalna i imovinsko- pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Lovran
22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran
21. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran
20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Lovran
19. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran za 2009. godinu
18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Lovran
21. Ispravak Statuta Općine Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr