SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD BAKAR

34.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uredenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2009.g.:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 8.

Za realizaciju Programa predvidena su sredstva u ukupnom iznosu od 30.553.000.00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-09-8

Bakar, 7. kolovoza 2009.

Predsjednik
gradskog vijeca
Grada Bakra
Milan Rončević, v.r.

 

Druge izmjene Programa gradnje objekata   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51222&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr