SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD BAKAR

33.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2009. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih ćesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje Programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 8.353.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-09-9

Bakar, 7. kolovoza 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Milan Rončević, v.r.

 

Prve izmjene Programa održavanja   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51222&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr