SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD CRES

28.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 17. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) i članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 20/04 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa

I.

Marčelo Damijanjević izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/09-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-7

Cres, 23. srpnja 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednica
Gradskog vijeća
Marina Medarić, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=10002&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr