SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from MRKOPALJ 3919..3919

21.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Statuta Općine Mrkopalj usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Općine Mrkopalj 30. lipnja 2009. godine, koji je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 24/09 utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK
Statuta Općine Mrkopalj

U Statutu Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) u članku 48. u stavku 1. umjesto teksta »Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.« ispravno treba stajati tekst:

»Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.«

U članku 92. umjesto teksta: »Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. ispravno treba stajati tekst:

»Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 4/06).

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-1

Mrkopalj, 31. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Mario Blašković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51315&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr