SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 3882..3882

36.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/ 04 i 35/04) članak 19. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ako ne priključi svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom I odvodnju otpadnh voda iz članka 3. ove Odluke;

- ako priključi građevinu na objekte vodoopskrbe odnosno na javni sustav odvodnje otpadnih voda protivnotehničko-tehnološkim uvjetima određenim u članku 10. ove Odluke;

- ako ne priključi građevinu na objekte vodoopskrbe, odnosno na javni sustav odvodnjeotpadnih voda u rokovima određenim člankom 15. i 16. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik I osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/14

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr