SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2007. godinu
3. Odluka o određivanju imena ulice
2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja u Selcu (DPU 12)
10. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
9. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. - Poslovni centar Istre i Primorja Rijeka za financiranje kapital
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
7. Odluka o pokretanju pitanja ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
4. Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Delnicama
3. Odluka o projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2007. - 2009. godine
2. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu
1. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji trgovačkog centra u Malom Lošinju
7. Odluka o imenovanju Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke
6. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u
5. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
1. Odluka o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja - ruralne cjeline Stipići i lokaliteta Biškupija
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
2. Odluka o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području Općine Lovran
2. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2007.
1. Odluka o dodjeli grba Općine Matulji za 2007.
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2007. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad
12. Odluka o imenovanju ulica na području Općine Vrbnik
11. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrbnik za četverogodišnje razdoblje 2006. - 2010.
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
9. Odluka o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava Upravnog vijeća ustanove Centar za mediteransku poljoprivredu
8. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
7. Program javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
6. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2007. godinu u Općini Vrbnik
5. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. go
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2007. godinu
2. Odluka o Proračunu Općine Vrbnik za 2007. godinu
1. Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr