SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

2.

Temeljem članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 05/01, 20/02 i 4/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kostrena kao i mikrolokacije za obavljanje ovih djelatnosti u 2007. godini.

Članak 2.

U 2007. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Održavanje plaža 200.000,00 kuna

2.Izrada prilazne rampe plaži
za invalidne osobe 40.000,00 kuna

3.Sanacija plaže »Mikulova kava« 100.000,00 kuna

4.Sanacija plaže »Melić« 50.000,00 kuna

5.Sanacija lukobrana lučice
»Stara voda« 250.000,00 kuna

6.Sanacija rive Žurkovo 30.000,00 kuna

7.Sanacija pasarele JK Galeb 50.000,00 kuna

8.Obalna šetnica - održavanje
i uređenje 80.000,00 kuna

9.Popravak ograde šetnice i tuševa
na plažama 80.000,00 kuna

10.Sanitarni čvor - uređenje 80.000,00 kuna

11.Projektno rješenje lukobrana lučice
»Podurinj« 10.000,00 kuna

12.Radovi na JR obalne šetnice 250.000,00 kuna

13.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskih odobrenja 2.000,00 kuna


UKUPNO: 1.222.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu:

- sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana

- sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, sukladno posebnom zakonu

- sredstva Proračuna Općine Kostrena.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.222.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Kostrena i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

NAZIV
PLAŽE

BROJ
LOKACIJE

K.Č. / K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Veli Jarak

1

5225/1 Kostrena Lucija

Sjeverozapadni dio plaže Veli Jarak

Obuka jedrenja

Jedrilice

Veli Jarak

2

5225/1 Kostrena Lucija

Sjeverozapadni dio plaže Veli Jarak

Ugostiteljstvo
i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

Mali Jarak

3

5225/1 Kostrena Lucija

Betonirani plato ispod
šetnice u uvali Mali Jarak

Obuka plivanja

 

Mali Jarak

4

5225/1 Kostrena Lucija

Betonirani plato ispod
šetnice u uvali Mali Jarak

Ugostiteljstvo
i trgovina

Otvoreni šank

Mali Jarak

5

5525/1 Kostrena Lucija

Betonirani plato na šetnici ispod kave

Ugostiteljstvo
i trgovina

Kiosk

Pod
Markovići

6

5225/1 Kostrena Lucija

Betonirani plato ispod
restorana Kostrenka

Obuka ronilaca
i organizacija
ronilačkih izleta

Ambulantna
prodaja (škrinja, aparat za sladoled

Pod
Markovići

7

5225/1 Kostrena Lucija

Plato uz šetnicu istočno od restorana Kostrenka

Ugostiteljstvo
i trgovina

Kiosk, montažni
objekt do 12 m2

Spužvina

8

5537 Kostrena Lucija

Zapadno od betoniranog platoa ispusta otpadnih voda

Ugostiteljstvo
i trgovina

Kiosk

Obalna šetnica

9

5225/1 Kostrena Lucija

Obalna šetnica

Zabavni sadržaj

Vlakić ne električni pogon

Plaža
Spužvina

10

5525/2 Kostrena Lucija

Plaža uz betonsku rivu
kanalizacijskog ispusta

Iznajmljivanje
športske opreme, ambulantna prodaja pića i sladoleda

Gliser s opremom,
pedaline, automat za piće i sladoled

Mikrolokacije iz stavka 1. ovog članka označene su na grafici koja čini sastavni dio ovog Plana, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-06-

Kostrena, 19. prosinca 2006.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Miroslav Uljan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51221&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr