SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora
na području Grada Delnica

Članak 1.

U članku 5. alineja 4. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (»Službene novine« broj 10/02 i 39/05), koja glasi;

»ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana vijeća, danom donošenja odluke Poglavarstva Grada Delnica«,

briše se.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. koji glasi;

»Političke stranke i nositelji nezavisnih lista na izborima za vijeće nemaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.«

Mijenja se i glasi;

»Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana u vijeću Mjesnih odbora.

Članak 3.

Zadužuje se Odbor za statut, Poslovnik i propise da zajedno sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela izradi pročišćeni tekst ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/02-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-06

Delnice, 30. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr